Överföring

Har i brist på dator och internet skrivit några bloggar på gammalt hederligt papper… lägger nu in dem här… Håll till godo och bortse från att datumen inte stämmer… / Maria