Golvhoppet

Bygget av egen loftsäng till Albin – senare

Ja, hur gick det egentligen med bygget av loftsängen till Albin.

Senaste uppdateringen var ju omålad och så har den varit sedan dess. Men Albin blev sjuk i förra veckan. Och kr-ktes ned hela sängen så sängbotten fick plockas ned.

Och med att han inte fick sova där uppe igen för att snabbt ta hand om eventuella nya olyckor så fick han sova på en annan madrass på golvet.
Och då var den jobbiga tröskeln att låta albin sova på annat håll då sängen målades och torkade samt att madrassen behövdes lyftas bort redan klart.

Så passade då på att köpa färg och måla hela havet till sin rätta färg.

Tänkte uppdatera läget och visa det slutgiltiga resultatet på sängen som nu är klar. Eller… Den är faktiskt inte riktigt klar än, hyllplanet och lådan i fotändan är faktiskt inte på plats än.
Just nu är det bara en låda där alla böcker ligger, saknas gör ett hyllplan och en låd-vägg för att den ska vara klar enligt plan. Men det dröjer nog då mera skivmaterial måste köpas in. Och det är ett projekt i sig…

Men såhär är resultatet när den till 95% är klar:

Sett från matrummet

I rummet