Smart garderobsbelysning

En smartare garderob

I vår garderob i hallen har jag installerat microswitchar som ger ström till den LED-list som är monterad inne i garderoben. Detta fungerar bra så länge man stänger dörren hela tiden.
Om man inte stänger skjutdörren så kommer belysningen vara på hela tiden som såklart är något jag vill undvika.

Då strömförsörjningen till LED-listen är installerad med en vanlig vägguttags-kontakt så funderade jag på hur man med enklaste sätt kan få veta när någon glömt dörren öppen.

Lösningen blev att köra ett script om och om igen på en intervall, varje gång kontrolleras hur mycket ström som dras av uttaget. Är det över en viss gräns så vet jag att LED-listen lyser och då sparar jag en tidsstämpel på när jag upptäckte att den var på.
Nästa gång scriptet körs och det fortfarande lyser kommer den kontrollera om den varit på tidigare och hur länge sedan det var.
Är det över X-minuter så stäng av kontakten.

Nästa gång scriptet körs igen så befinner den sig i läget att kontakten är avstängd, då kontrollerar den istället hur länge den varit avstäng. Detta är tiden den håller släckt och man då ska stänga dörrarna :)
Har det gått nog länge så slår den på uttaget igen.

Efter det repeteras stegen ovan, är dörrarna fortfarnade öppna så kommer den igen mäta tiden för hur länge de lyser och stänga av den tid du önskar ha släckt för att någon ska stänga dörrarna.

Scriptet hittar du här

: